Nem chục

30,000

Danh mục:

Nem chục cũng như nem chua nhưng được gói theo hình vuông nhỏ dùng ăn chung với bánh cuốn

Giá theo chục