Cam kết bảo mật

Chính Sách Bảo Mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập
Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên GioChaAnhBinh.com bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ Khách hàng. Đây là các thông tin mà GioChaAnhBinh.com cần Khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và Giò Chả Ánh Bình sử dụng nhằm liên hệ xác nhận khi Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên GioChaAnhBinh.com, đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng.
Các Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

2. Phạm vi sử dụng thông tin
GioChaAnhBinh.com sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:
• Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng.
• Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và Sàn TMĐT vn.
• Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

3. Thời gian lưu trữ thông tin
Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ.

4. Phương tiện và công cụ để Khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu của mình
Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Giò Chả Ánh Bình thực hiện việc này.

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng
Thông tin cá nhân của Khách hàng trên GioChaAnhBinh.com được GioChaAnhBinh.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của GioChaAnhBinh.com. Giò Chả Ánh Bình cam kết:
• Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.