Bảng Giá

Binh Nguyen / Uncategorized / / 0 Comments

 

 Bảng Giá Giò Chả Ánh Bình 2012

Tên hàng Giá hôm nay Giá Tết từ ngày 25 Đơn vị
Nem nướng 100,000 130,000 kg
Chả lụa 130,000 150,000 kg
Chả bò 130,000 150,000 kg
Chả mỡ (chả chiên, tròn, dài, bi) 110,000 130,000 kg
Chả Huế 110,000 130,000 kg
Chả Quế 130,000 150,000 kg
Giò thủ 130,000 150,000 kg
Giò bò 160,000 190,000 kg
Nem huế 130,000 140,000 kg
Da bao 140,000 190,000 kg
Giò Bì 120,000 150,000 kg
Giò Sống 110,000 130,000 kg
Nem chục 20,000 25,000 chục
Ruốc heo I 400,000 400,000 kg
Ruốc heo II 220,000 220,000 kg
Ruốc heo III 180,000 180,000 kg
Ruốc gà I 200,000 200,000 kg
Ruốc gà II 150,000 150,000 kg
       
Bánh Chưng 2kg/cái 120,000 120,000 cái
Bánh Chưng1,5kg/cái 80,000 80,000 cái
Bánh Chưng1kg/cái 60,000 60,000 cái

 

Đễ tiện cho việc tính toán quý khách có thể download file excel tại đây